Belgen Gezocht

Menu
header foto

Op deze website kunt u de sporen bekijken die de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben achtergelaten in en rond Amersfoort. De webexposities vertellen het verhaal. De foto’s, kranten en gezinskaarten geven de feiten. Digitaal en doorzoekbaar gemaakt door Archief Eemland.

Herdenken
In Nederland zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog veel Belgische vluchtelingen opgevangen. Zo ook in Amersfoort, in het midden van Nederland. Het ging om zo’n 19.000 Belgische soldaten, officieren, vrouwen en kinderen. Op een bevolking van 25.000 Amersfoorters was dat een enorm aantal. Amersfoort was dan ook ‘Belgenhoofdstad van Nederland’.
De provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort herdenken gedurende 2014-2018 deze periode. Onder andere door middel van exposities, lezingen en de restauratie van het Belgenmonument. En door de sporen uit die tijd een podium te geven via deze website.

Wat zijn de mogelijkheden?
Op BelgenGezocht.nl worden deze sporen op verschillende manieren gepresenteerd.

Kranten
Op de website BelgenGezocht.nl is de krant  De Kampbode uit 1915-1918  online doorzoekbaar op trefwoord. Zowel de Nederlandstalige als Franstalige versie. Deze krant werd geschreven door de geïnterneerde militairen in Kamp Zeist. Verder kan er gezocht worden door alle overige kranten van Archief Eemland die tussen 1914 en 1919 uitkwamen.

Foto’s
Alle foto`s van Archief Eemland die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog zijn doorzoekbaar en (voor zover auteursrecht het mogelijk maakt) gratis downloadbaar. Zowel de foto`s van de vluchtelingendorpen en Kamp Zeist zijn doorzoekbaar alsook de foto`s van het Belgenmonument. Het leven in de kampen wordt zichtbaar in de ruim 400 foto’s.

Webexposities
De webexposities vertellen het verhaal van de Belgische vluchtelingen in woord en beeld. Aan bod komen het leven in de drie vluchtelingendorpen, Kamp Zeist, het verhaal achter het Belgenmonument en de eerste opvang van de militairen in de Juliana van Stolbergkazerne. Een leuke, uitnodigende manier om zich te verdiepen in dit deel van de geschiedenis.

Gezinskaarten offline
Extra bijzonder zijn de ruim 1.600 gezinskaarten waarop de soldaten, officieren en hun gezinsleden werden geregistreerd die in en rond Amersfoort verbleven. Op deze kaarten werden onder andere de naam, geboortedatum en datum van vestiging genoteerd. 

Sinds 25 mei 2018 zijn de gezinskaarten helaas offline. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft  vastgesteld dat de bevolkingsregisters- en kaarten bijzondere persoonsgegevens, zoals godsdienstige gezindte, bevatten van nog levende personen. Wij mogen die gegevens niet ter inzage geven, omdat daarvoor strengere privacyregels gelden. De gezinskaarten van Belgische vluchtelingen maken deel uit van de bevolkingsadministratie van Amersfoort. Op de openbaarheid van de gezinskaarten is meestal een beperking gesteld van 75 jaar na 1940, maar tegen achtergrond van de gestegen levensverwachting is deze termijn in de praktijk te kort gebleken. Daarom wordt deze openbaarheidsbeperking verlengd naar 110 jaar. Dit is ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eventueel nog levende personen.

Voor publicatie en raadpleging van de gezinskaarten moet helder zijn dat er toestemming is van de betrokkenen of dat aangetoond kan worden dat deze zijn overleden. Dat is voor deze series praktisch onmogelijk om na te gaan. Daarom zijn de gezinskaarten niet meer beschikbaar op onze website en op onze publieksruimte in het Eemhuis. We vinden dit jammer maar wettelijke bepalingen verplichten ons daartoe.

 

 

Twee Belgische gezinnen voor hun woning in Elisabeth